Anonymous:
bbmini ver lütfen yalvarırım

74045CCA

Anonymous:
Valla o soruyu ilk okuyunca inandım illu olduğunu ta ki sonuna gelene dek

Bu kadar saf olmayın